عکاسی و فیلمبرداری
عکاسی سان
مدیریت: ایرج صادقی چهاردهی
خدمات عکس و فیلم
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
گوهردشت - بین خ 8 و 9 پاساژ ایلخانی