شرکتهای خصوصی و دولتی
شرکت پردازش دیتا
مدیریت: کاظمی
خدمات پشتیبانی شبکه و نگهداری سیستم های کامپیوتر
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
خ اصلی رجائی شهر پلاک: 422 طبقه 2 - واحد 8