کافی شاپ-تریا(مراکز-ملزومات)
بستنی نعمت
مدیریت: حسین ایوبی
بستنی و فالوده
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
بهشتی - بعداز چ طالقانی - بین استانداری و کسری