ماشین های اداری
جهان آروین
مدیریت: بابک کاظمی
ماشین های اداری
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
بهشتی - بعداز م سپاه - ابتدای خ گلستان