مصالح و ملزومات ساختمانی و موزائیک
فروشگاه ایرانیت یزدی
مدیریت: محمد حاج غلام
اجرا و پخش پوشش های سسقفی و سقف های کاذب