پرده سرا
قصر پرده بردیا
مدیر: بهنام بابانیا
پرده فروش ی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
سه راه گوهردشت - نرسیده به سه باندی پلاک: 217