خیاطی-مزون-خرج کاری
گالری عروس آس
مدیر: موسوی
لباس عروس
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
گوهردشت - خ داریوش - نرسیده به چ اول