کتابفروشی
برگ
مدیریت: محمدرضا برومند
کتاب فروشی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
بلوار طالقانی شمالی - روبروی پارک شرافت پلاک: 698