دفاتر اسناد رسمی
دفتر اسناد رسمی 203 کرج
مدیریت: شهرام کاشانکی
دفتر اسناد رسمی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
ابتدای بلوار مطهری مقابل اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز پاساژ سایه طبقه اول واحد دوم