شرکتهای خصوصی و دولتی
موسسه بین المللی ماهان
مدیریت: محمودی
ثبت انواع شرکت - تولیدی بازرگانی - پیمانکاری
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
جهانشهر - بلوار جمهوری - ساختمان آریا طبقه 5 - واحد 11