عکاسی و فیلمبرداری
عکاسی رهام ROHAM
مدیریت: امیر ربیعی
عکاسی و فیلمبرداری
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
بلوار طالقانی شمالی، روبروی پارک شرافت، خ فیاضی پلاک: 3