کاشی سرامیک - چینی آلات بهداشتی
صدف(خلیلی)
مدیریت: خلیلی
کاشی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
سه راه رجایی شهر - بلوار یادگار امام - بین یاسر 3 و 4