خدمات مجالس
تشریفات اقاقیا
مدیر: عباس نوری
خدمات مجالس - انواع باغ - ویلا - سالن - موزیک و خنچه و گل آرایی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
گوهردشت - خ داریوش