کالای خواب
تشک زرین
مدیر: جابر درویش
تولیدی تشک
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
میانجاده - بلوار حدادی - بالاتراز خ نیاکی