اسباب بازی
فروشگاه رنگارنگ
مدیریت: صمطفی محمودپور
اسباب بازی و سیسمونی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
گوهردشت - خ اصلی - بین 7 و 8 شرقی