رینگ و لاستیک اتومبیل
جهان اسپرت
مدیر: سهیل حاج اسفندیار
رینگ و لاستیک
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
رجایی شهر - فلکه اول - خ مطهری - بعد از دور برگردان اول - روبروی سیسمونی شمیم