خدمات مجالس
تشریفات مجالس آروین
مدیر: اسماعیل شورگشتی
خدمات مجالس
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
گوهردشت - خ داریوش - نرسیده به چ قنادی