فرش ماشینی و موکت
وزراء
مدیریت: احمد محسنی
فرش
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
سه راه گوهردشت - نرسیده به سه باندی