فروشگاه آزادی
مدیریت: سعید اکرمی
سیستم های صوتی و تصویری و امنیتی اتومبیل - لوازم لوکس اتومبیل
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
خ بهشتی - بعد از میدان سپاه