لوازم لوکس-ضبط و باند-شیشه اتومبیل
فروشگاه علیرضا
مدیریت: علیرضا شاه گلدیان
روکش صمدلی - لوازم لوکس اتومبیل
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
خ بهشتی - قبل از دهقان ویلای دوم - نبش خ طاها