دفاتر اسناد رسمی
دفترخانه اسنادرسمی 148 کرج
مدیریت: سعید فرح پور
دفترخانه اسناد رسمی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
گوهردشت، خ اصلی، بین 11 و 12 غربی طبقه اول