لوازم ورزشی و ملزومات
تاپ اسپرت
مدیریت: ناصر معدلت
پوشاک و کفش ورزشی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
گوهردشت - فلکه الو -روبروی مخابرات