کاشی سرامیک - چینی آلات بهداشتی
گلکار
مدیریت: گلکار
کاشی و سرامیک
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
سه راه رجایی شهر - نرسیده به کمربندی