لوستر و آیینه شمعدان
برلیان
مدیریت: عباد کرمی
لوستر
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
سه راه رجایی شهر - نرسیده به سه باندی - جنب فرش وزرا