خیاطی-مزون-خرج کاری
مزون عروسک
مدیر: بفهر کدخدازاده
مزون عروس
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
گوهردشت، خ داریوش، نرسیده به چهارراه اول پلاک: 28