بانک صادرات دهقان ویلا
مدیریت:
بانک صادرات
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
دهقان ویلا - مقابل دامپروری