بانکها و موسسات مالی
بانک سپه رجایی شهر - شعبه طالقانی
مدیر:
بانک سپه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
رجایی شهر - فلکه اول - به سمت اوقافی -نبش میدان طالقانی