اتومبیل
نمایشگاه اتومبیل رویال تهران
مدیریت: محمد کریمی رزکانی
نمایشگاه اتومبیل (خرید و فروش اتومبیل)
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
گوهردشت، اول سه باندی، نبش دهخدا