خدمات مجالس
گروه تشریفات مجالس صالح
مدیر: علی جمالپور
تشریفات مجالس
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
سه راه گوهردشت، نرسیده به سه باندی ، بین 8 و 9 غربی پلاک: 269