صنایع چوب - فلز - رنگ کاری
صنایع قفسه بندی عالی صنعت
مدیریت: حامد ابراهیمی
لوازم قفسه بندی فلزی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
خ شهید بهشتی - بعد از میدان سپاه - به سمت سه راه گوهردشت -بعد از خ بوستان