لوازم لوکس-ضبط و باند-شیشه اتومبیل
سعید
مدیریت: سعید بیات
دوزندگی اتومبیل
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
گوهردشت - خ مطهری - بعداز چ ملک شاه