فرش دستباف
فرش وزراء
مدیریت: مجید کمی و ناصر سلیمی
تابلو فرش
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
سه راه گوهر دشت - نرسیده به سه باندی