لوستر و آیینه شمعدان
صنایع لوستر آماریس
مدیریت: فرشید پورزادی
لوستر فروشی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
سه راه رجائی شهر - نرسیده به سه باندی - بین 10 و 11 غربی پلاک: 347