ماهان
مدیریت:
تاکسی سرویس
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
جهانشهر - بلوار ماهان