قالیشویی-رفوگری
بلوار
مدیر:
قالیشویی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
گوهر دشت - نرسیده به داریوش