خدمات مجالس
تشریفات مجلس خاص
مدیر: یملاد هاشمیان
طراح و مجری مجلل ترین مجالس
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
گوهردشت - خ داریو ش- بعد از چ اول