آرایشگاه بانوان
کلبه زیبایی پایا
مدیریت: کریم زادگان
آرایشگاه زیبایی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
گوهردشت - خ اصلی - بین 7 و 8 شرقی