بانک ها و موسسات مالی
بانک رفاه کارگران رجایی شهر
مدیریت:
املاک
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
سه راه رجایی شهر - میثم 10