دکوراسیون داخلی ساختمان
طراحان خانه ساده
مدیریت: مسعود حسینی
طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
گوهردشت - ابتدای سه باندی گوهردشت - مقابل درب اصلی پارک