سنگ ساختمانی،مصنوعی و سنگبری
زاگرس تایل
مدیریت: بهزاد گرگانی
طراحی و جرای سنگ های تزئینی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
گوهردشت - بین خ نهم و دهم غربی - مقابل فرش مشهد طبقه 1