خیاطی-مزون-خرج کاری
لوئیزا
مدیر: آرش لیطانی
طراحی از لوئیزا - دوخت و برش از مارال
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
گوهردشت - خ داریوش - مکابین چ آهنگری و قنادی - جنب هنرستان مشکات