قالیشویی-رفوگری
سپهر
مدیر:
قالیشویی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
گوهر دشت - بلوار انقلاب