کافی شاپ-تریا(مراکز-ملزومات)
سایه
مدیریت: مهدی احمدی
کافه
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
جهانشهر - ابتدای بلوار ماهان - ازسمت طالقانی شمالی