پرده سرا
گالری پرده پارامیس
مدیر: محمدحسن محمدی ارهانی
گالری پرده
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
گوهردشت، خ اصلی، نبش نهم شرقی