خدمات ساختمانی
امینی سالار
مدیر: امینی
تاسیسات آب و فاضلاب - نشت یابی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
استان البرز و تهران