سیستم برودتی و گرمایشی
دفتر فنی دهقان
مدیریت: دهقان
سیستم حرارتی و برودتی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
شاهین ویلا -مابین 10 و 11 غربی