قهوه(فروش)
قهوه آرتاک
مدیریت: فیاض غنیمتی
سرو نوشیدنی گرم، قهوه و فروش قهوه
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
کرج، میدان آزدگان، خیابان مطهری، روبروی آموزش و پرورش ناحیه 3، کوچه گل سرخی