خیاطی-مزون-خرج کاری
مزون عروس ونوس
مدیر: اکرم خوانین زاده
مزون عروس
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
کرج، گوهردشت، خ داریوش، بعد از چهارراه دوم