قنادی-خشکبار-لوازم قنادی
نان شیرینی روما
مدیر: مجید عاقلی
انواع کیک و شیرینی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
رجائی شهر - ابتدای خ مطهری