خیاطی-مزون-خرج کاری
مزون عروس کارن
مدیر: رقیه آذربخت
مزون
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
گوهردشت - خ داریوش - چ اول جنب آموزشگاه نصیر